ข้อควรปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ SCP ให้มีความปลอดภัย
     
 

1. ไม่ใช้วิธีกำหนดการจำรหัสผ่านของ Browser เพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบเข้าสู่ระบบหรือแอบอ่านรหัสผ่านของท่าน สำหรับ Internet Explorer มีวิธีการยกเลิกการจำรหัสผ่านดังนี้
        - Tools > Internet Options > Content

        - AutoComplete…
        - ยกเลิกการเลือก Use AutoComplete for User names and passwords on forms

2. โปรดระวังอีเมล์ปลอมที่เลียนแบบให้เสมือนเป็นอีเมล์ที่ส่งมาตลาดหลักทรัพย์ ฯ และไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆลงในหน้าเว็บ (Web Page) ที่ลิงค์มากับข้อความในอีเมล์ไม่ว่าอีเมล์นั้นจะถูกส่งมาจากผู้ใดก็ตาม

3. เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บไซต์ของระบบ SET Community Portal กรุณาพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ https://www.setportal.set.or.th ด้วยตัวท่านเองหรือใช้ short-cut ที่ท่านสร้างด้วยตนเอง และควรหลีกเลี่ยงการ คลิก link จากเว็บไซต์อื่นหรือจากอีเมล์

4. หลีกเลี่ยงการเข้าระบบ SET Community Portal ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากอาจมีโปรแกรมคัดลอกข้อมูลการพิมพ์ (Keylogger) แอบบันทึกข้อมูลสำคัญของท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) หรือ รหัสผ่าน (Password) ฯลฯ

5. ไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) หรือ รหัสผ่าน (Password) ให้กับบุคคลอื่นทั้งที่ท่านรู้จักและไม่รู้จัก หรือให้ข้อมูลกับผู้ที่อาจจะแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทาง SMS หากมีความจำเป็นให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

6. ควรตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่ยากแก่การคาดเดา รหัสผ่านควรประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวอักษรพิเศษ และไม่ควรนำหมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนรถมาใช้เป็นรหัสผ่าน

7. ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยทุก 3 เดือน) ไม่เขียนรหัสผ่านทิ้งไว้ในที่ที่ผู้อื่นอาจพบเห็นได้และควรท่องจำให้ได้ด้วยตัวท่านเอง

8. เมื่อเข้าสู่ระบบ SET Community Portal ไม่ควรเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ค้างไว้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน และเมื่อเลิกใช้งาน ควรออกจากระบบทันที

9. หมั่นลบไฟล์เก่าๆ (Temporary Internet Files) ของเว็บที่เคยเข้าไปใช้บริการ สำหรับ Internet Explorer ให้เข้าไปที่ Tools > Internet Options > Delete Files และคลิก OK